برچسب: مردانگی و زنانگی بر مبنای کتاب‌مقدس


ایشان را مذکر و مونث آفرید، ایشان را در تصویر خدا آفرید


دانلود پی‌دی‌اف

پیدایش ۱:‏۲۶-‏۲۸ و خدا گفت: «آدم را به صورت ما و موافقِ شبیهِ ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همۀ حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نماید.» پس خدا آدم را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را مذکر و بیشتر بخوانید