برچسب: فیض خدا


نافرمانی مهلک آدم و اطاعت پیروزمند مسیح


دانلود پی‌دی‌اف

رومیان ۵:‏۱۲-‏۲۱ لهذا همچنان که به وساطت یک آدم گناه داخل جهان گردید و به گناهْ موت و به این‌گونه موت بر همۀ مردم طاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند. زیرا قبل از شریعت گناه در جهان می‌بود، لکن گناه محسوب نمی‌شود در جایی که شریعت نیست، بلکه از آدم تا موسی موت بیشتر بخوانید


قائم در فیض


حقایق واضح و شفاف از کتاب‌مقدس: حقایقی اساسی، نجاتبخش، تسلی‌دهنده؛ حقایقی که انسان را فروتن می‌سازند و خدا را جلال می‌دهند. در این حقایق قائم و استوار بمانید. کتاب‌مقدس با شادمانی و خرسندی، غنای رحمتی را اعلام می‌کند که خدا در مسیح عیسی به گناهکاران ارزانی می‌دارد. کتاب‌مقدس مسرور است که برای ستایش جلال خدا بیشتر بخوانید


قدوس قدوس قدوس، یهوه صبایوت


دانلود پی‌دی‌اف

اول ژوئنِ سال ۱۹۷۳، در حالی که خبر رویدادِ «واترگِیت» در مطبوعات پخش شده بود، چارلز کُلسِن به دیدار دوستش، تام فیلیپس، رفت و از این گفتۀ فیلیپس، که به عیسی مسیح ایمان آورده، یِکه خورد و حیران ماند. او تام را در آرامش می‌دید، در حالی که خودش در آرامش نبود. وقتی منزل دوستش بیشتر بخوانید