برچسب: عضویت در کلیسا


کلیسای تندرست چیست؟


کلیسای ایده‌آل چیست، و چگونه می‌توانید ایده‌آل بودنش را تشخیص دهید؟کلیسای تندرست با سایر کلیساها چه تفاوتی دارد؟ پرسش مهم‌تر این است که کلیسای تندرست، به ویژه در جامعه، چگونه متفاوت عمل می‌کند؟ بیشترمان در پاسخ به این پرسشها تردید داریم، هرچند که احتمالاً پیش‌فرض‌هایی در این رابطه در ذهنمان وجود دارند. با مطالعۀ این بیشتر بخوانید


عضویت کلیسا


چرا باید به عضویت کلیسا درآییم؟عضویت در کلیسا امری مهم در زندگی مسیحی است که اغلب نادیده گرفته می‌شود. اما آنچه امروزه شایع است دوری کردن از جلسات کلیسایی و بی‌علاقگی و حتی ترس از متعهد بودن به کلیسا می‌باشد.جاناتان لی‌مَن به طور واضح و روشن مفهوم عضویت کلیسا و دلایل اهمیت آن را تو بیشتر بخوانید


دستان یکدیگر را در خدا قوت بخشیم


دانلود پی‌دی‌اف

اول سموییل ۲۳:‏۱۵-‏۱۸ و داوود دید که شائول به قصد جان او بیرون آمده است و داوود در بیابان زیف، در جنگل، ساکن بود و یوناتان، پسر شائول، به جنگل آمده دست او را به خدا تقویت نمود و او را گفت: «مترس، زیرا که دست پدر من، شائول، تو را نخواهد جست و تو بیشتر بخوانید