برچسب: تاریخ رستگاری


منشأ گناه‌آلودِ پسر داوود


دانلود پی‌دی‌اف

این ششمین پیغام از مجموع هفت پیغامی است که «گناهان چشمگیر و هدف جهانی آنها در جلال مسیح» نام گرفته‌اند. این پیغام را «منشأ گناه‌آلودِ پسر داوود» می‌نامیم که نکتۀ اصلی‌اش این است: به سبب گناه بود که مقام سلطنت در اسراییل، یعنی این واقعیت که پادشاهان بر اسراییل حکمرانی نمودند، بنیان نهاده شد. این بیشتر بخوانید