دسته: مقاله‌ها


پنج روش صحبت با کودکان در مورد مرگ


دانلود پی‌دی‌اف

این اولین چیزی نبود که به ذهنم رسید، اما شاید دومین بود: چطور به بچه‌ها بگم؟ دکتر تازه حقیقت سرد و سخت را گفته بود: «دوستتون کِن فوت کرد.» کِن دوست خانوادگی عزیزی بود، مردی که بچه‌هایم به او عشق می‌ورزیدند، یک کارمند باسابقه در کلیسایی که به عنوان شبان خدمت می‌کردم. او ناگهان فوت بیشتر بخوانید


سه روش موعظۀ بهشت


گاهی اوقات، مردم در مورد اینکه زندگی غایی را باید همین حالا زندگی کرد صحبت می‌کنند. این عقیده که ما می‌توانیم بهترین زندگی ممکن را بر روی زمین برای خود بسازیم حتی در میان مسیحیان هم متداول شده  است. اما این تنها در صورتی ممکن است که ما به جهنم می‌رویم. اگر جهنم آیندۀ شما بیشتر بخوانید


ازدواج: نمایش فیض خدا، فیضی که بر عهد خود پایبند است


دانلود پی‌دی‌اف

کولسیان ۲:‏۱۳-‏۱۵؛ ۳:‏۱۲-‏۱۹ و شما را که در خطایا و نامختونی جسمِ خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همۀ خطایای شما را آمرزید و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیبِ خود میخ زده از میان برداشت بیشتر بخوانید