ماه: فوریه 2016


تکلیف کسانی که هرگز دربارۀ عیسی نمی‌شنوند چه می‌شود؟


دانلود پی‌دی‌اف

خیلی چیزها وجود دارند که باید دربارۀ خدمت شبانی یاد بگیرم. یکی از بزرگ‌ترین درسهایی که باید یاد بگیرم این است که چگونه میان ضرورتی که برای خدمت بشارتی وجود دارد و صبر و شکیبایی که لازمۀ رهبری مردم در آن خدمت و مأموریت است توازن ایجاد کنم. من می‌خواهم شبان خوبی باشم، چرا که بیشتر بخوانید


قدوس قدوس قدوس، یهوه صبایوت


دانلود پی‌دی‌اف

اول ژوئنِ سال ۱۹۷۳، در حالی که خبر رویدادِ «واترگِیت» در مطبوعات پخش شده بود، چارلز کُلسِن به دیدار دوستش، تام فیلیپس، رفت و از این گفتۀ فیلیپس، که به عیسی مسیح ایمان آورده، یِکه خورد و حیران ماند. او تام را در آرامش می‌دید، در حالی که خودش در آرامش نبود. وقتی منزل دوستش بیشتر بخوانید


فروش یوسف و پسر خدا


دانلود پی‌دی‌اف

پیدایش ۳۷:‏۱-‏۳۶ سخنانی حیرت‌انگیز خطاب به ابراهیم پیش از آنکه به ماجرای یوسف و گناه فاحش برادرانش بپردازیم و هدف و مقصود آن را در جلال دادن عیسی مسیح بازگو نماییم، به کتاب پیدایش فصل ۱۲ رجوع می‌کنیم. خدا نه به خاطر شایستگی ابراهیم بلکه با فیض رایگان خویش او را از میان همۀ مردم بیشتر بخوانید


از قبل شناخته شده، از پیش معین گشته، به شباهت مسیح درآمده


دانلود پی‌دی‌اف

رومیان ۸:‏۲۸-‏۳۰ و می‌دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب ارادۀ او خوانده شده‌اند همۀ چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند، زیرا آنانی را که از قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار بیشتر بخوانید


برقرار ماندن با فیض مقتدرانه – تا همیشه


دانلود پی‌دی‌اف

ارمیا ۳۲:‏۳۶-‏۴۲ پس الان از این سبب، یهوه خدای اسراییل، در حق این شهر که شما درباره‌اش می‌گویید که به دست پادشاه بابل به شمشیر و قحط و وبا تسلیم شده است چنین می‌فرماید: «اینک، من ایشان را از همۀ زمینهایی که ایشان را در خشم و حدّت و غضب عظیم خود رانده‌ام جمع خواهم بیشتر بخوانید


خشنودی خدا در پسرش


دانلود پی‌دی‌اف

متی ۵:۱۷ این است پسر حبیب من که از وی خشنودم. دیدن شدن است در واقع، چندین آیه در کتاب‌مقدس مرا بر آن داشت تا به موعظۀ این مجموعه بپردازم که به طور خاص می‌توانم از رسالۀ دوم قرنتیان ۱۸:۳ نام ببرم. لیکن همۀ ما چون با چهرۀ بی‌نقاب جلال خداوند را در آینه می‌نگریم، از بیشتر بخوانید