صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

برقرار ماندن با فیض مقتدرانه – تا همیشه

کاری که خدا در دل ما انجام می‌دهد آن‌قدر قدرتمند است که تضمین می‌کند ما از او روی نخواهیم تافت. عهد جدید یعنی همین: خدا وعده می‌دهد با هر موقعیتی که رو‌به‌رو شویم قدرت او است که در آن میانه وارد می‌شود و عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع