صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

خدا برای ما یا برای خودش؟

از ازل، مشیّت خدا این بوده است که ما را برای بهره‌مندی از میراث آینده‌مان از پیش تعیین نماید و هدف و مقصودش از این پیش مقدّر ساختن این بوده که جلالش و به ویژه جلال فیضش ستوده شود.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع