صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

در تولد تازه چه روی می‌دهد؟ (بخش دوم)

در تولد تازه، روح‌القدس ما را محض ایمانمان به عیسی مسیح پیوند می‌دهد و ما را از اعلا حیات تازۀ روحانی می‌بخشد. روح‌القدس ما را با مسیح یکی می‌سازد و در مسیح است که گناهانمان پاک می‌گردند و روح‌القدس دل سنگی و بی‌حس ما را با دلی نرم جایگزین می‌نماید، دلی که عیسی را بالاتر از هر چیز دیگری عزیز می‌دارد، دلی که حضور روح‌القدس آن را به دلی تبدیل می‌نماید که دوستدار به‌جای آوردن ارادۀ خدا است.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع