صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

ازدواج: نمایش فیض خدا، فیضی که بر عهد خود پایبند است

اگر قرار است پیوند ازدواج فیض خدا را نمایان سازد، فیضی که عهد می‌بندد و بر عهد خود پایبند است، باید که واقعیتِ رابطۀ عمودی ما با خدا در رابطۀ افقیِ ما با همسرمان جلوه‌گر شود. این مهم را در رسالۀ کولسیان ۳:‏۱۲-‏۱۳ مشاهده می‌نماییم: «پس مانند برگزیدگانِ مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید و متحمل یکدیگر شده، همدیگر را عفو کنید هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید.»

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع