صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

چرا و چگونه آیین شام خداوند را برگزار می‌نماییم؟

منشأ تاریخیِ شام خداوند به شام آخری بازمی‌گردد که عیسی در شب پیش از مصلوب شدنش به همراه شاگردانش صرف نمود. عملکرد و معنای این آیین، جملگی، در کلام و عمل عیسی در آن شب ریشه دارند. عیسی خودش منشأ شام خداوند است و خودش حکم نمود که از ین پس آن را به‌جای آورند. او خودْ تمرکز اصلی و محتوای آن است.

بیشتر بخوانید

 

گزیدۀ منابع