صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

رویای مقدس: آنجا که مسیح را نمی‌شناسند، او را بشارت دهیم

«رویای مقدس» به این معنا است که واقعاً بخواهید کاری را انجام دهید که خدا می‌خواهد انجامش دهید، چیزی که آن‌قدر طالب انجامش باشید که شما را از انجام کارهای دیگری که واقعاً دوست دارید بازدارد.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع