صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

چرا موعظۀ آیه به آیه خدا را جلال می‌دهد

خدا بی‌نیاز است، چرا که در او هیچ نقصی وجود ندارد. خدا هیچ تمایلی به شرارت ندارد، چرا که در او هیچ کمبودی وجود ندارد که به کاری اشتباه وسوسه‌اش نماید. از این‌رو، خدا قدوس‌ترین و شادترین وجود است، چرا که در غیر این صورت نمی‌تواند منشأ قدوسیت و شادی باشد.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع