صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

تعمید در آب چه چیزی را به تصویر می‌کشد؟

تعمید در آب آن چیزی را به تصویر می‌کشد که با مسیحی شدنمان برای ما به وقوع پیوست. آنچه برایمان به وقوع پیوست این بود: ما با مسیح متحد گشتیم. مرگ او مرگ ما شد. ما با او مردیم و همزمان حیات او حیات ما گردید و حال ما با حیات مسیح، که در ما است، زیست می‌نماییم و همۀ اینها را به واسطۀ ایمان تجربه می‌کنیم.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع