صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

مدارا، بیان حقیقت، خشونت، و قانون

ما نباید مسیح را به گونه‌ای معرفی کنیم که گویی یکی از کسانی است که بین همۀ بحثها و استدلالهای میان مذاهب برگ برنده را در دست دارد، بلکه باید او را قابل اعتمادترین، زیباترین، مهم‌ترین و ارزشمندترین شخص در تاریخ به دیگران بشناسانیم.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع