صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

دلایل حضور در گردهماییِ شور و اشتیاقِ سال ۱۹۹۷ (بخش اول)

مسیح به این جهان آمد، جسم انسانی به خود گرفت و جان خود را فدا نمود تا شما پدرش را به سبب این رحمت جلال دهید. او به خاطر پدرش آمد. دلیل اصلیِ آمدنش این بود: «به خاطر جلال پدرش» و جلال پدرش، در وفور رحمت، به اوج خود می‌رسد.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع