صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

پیغام پر از قدرت و پر از رحمتِ رومیان ۱-‏۸

مسیحیت مذهبی قبیله‌ای نیست، بلکه هر قبیله و زبان و ملت و امتی را به ایمان و وفاداری فرا می‌خواند. عیسی خدایی در میان خدایان نیست. او خداوندِ خداوندان و شاه شاهان است و نامی دیگر زیر آسمان وجود ندارد که انسانها بدان نجات یابند. پیغام پر از قدرت و پر از رحمتِ رومیان یک راه نجات از میان بسیاری راه‌های دیگر نیست، بلکه یگانه راهِ نجات است، زیرا عیسی مسیح یگانه پسر خدا و یگانه منجی است.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع