صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

خشنودی خدا در پسرش

خدا یگانه واقعیتی است که همواره از ازل وجود داشته است. این سرّی عظیم است، چرا که برای ما آسان نیست تصور کنیم خدا هرگز آغازی نداشته است و پیوسته و همیشه و همواره وجود داشته است و هیچ‌چیز و هیچ‌کس او را به وجود نیاورده است. این واقعیت مطلقی است که همۀ ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید با آن سر و کار داشته باشیم.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع