صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

 در دشوارترین زمانها، پدر و مادری امیدوار باشیم

صاحب فرزند شدن و به ثمر رساندنش همواره دشوار است. دشوار است بتوان کودکانی را تربیت نمود که وقتی به بلوغ می‌رسند افرادی فروتن، بامحبت، صالح، مبتکر و خلاق گردند و اشخاصی باشند که مسیح را برافرازند. پدر بودن و مادر بودن همواره دشوار است. اما زمانهایی وجود دارند که دشوارتر از زمانهای دیگرند، که این  می‌تواند به موقعیت شخصی یا اجتماعیِ شما بستگی داشته باشد

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع