صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

خدا به وسیلۀ انجیل ما را قوت می‌بخشد

جانِ کلام انجیل این است که عیسی مسیح، آن عادل، برای گناهان ما جان سپرد و از مردگان برخاست و برای ابدیت بر همۀ دشمنانش پیروز گشت تا برای آنانی که به او توکل می‌کنند هیچ محکومیتی وجود نداشته باشد، بلکه فقط و فقط شادی جاودانه باشد. شما هرگز، هرگز، هرگز به جایی نمی‌رسید که به انجیل نیاز نداشته باشید. این‌گونه نیست که شما حیات مسیحی‌تان را با انجیل آغاز کنید، سپس، آن را پشت سر بگذارید و با چیز دیگری قوت بیابید. تا روزی که از این دنیا برویم، خدا ما را با انجیل قوت می‌بخشد.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع