صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

شغل شما، خدمت شما

دغدغۀ اصلی خدا این نیست که شما شغل تازه‌ای به دست آورید، بلکه آنچه بیش از پیش برای خدا اهمیت دارد شیوۀ عملکردتان در حرفه‌ای است که هم‌اکنون به آن مشغولید.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع