صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

در تولد تازه چه روی می‌دهد؟ (بخش اول)

ما بدون خدا، از نظر روحانی، در خودخواهی و سرکشی مرده‌ایم. ما ذاتاً فرزندان غضبیم (افسسیان ۲:‏۳). طغیان و سرکشیِ ما آن‌قدر عمیق است که قادر نیستیم به جلال مسیح در انجیل پی ببریم یا مشتاقِ آن باشیم (دوم قرنتیان ۴:۴). بنابراین، ما، آری، ما اگر قرار است از نو تولد یابیم آن تولد تازه، در نهایت، و بی‌چون و چرا به خدا وابسته است.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع