صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

دستان یکدیگر را در خدا قوت بخشیم

مشارکت مسیحی فقط برای نوایمانان نیست، مشارکت مسیحی برای همۀ ایمانداران است. ما هرگز به جایی نمی‌رسیم که به خدمت مسیحیان نیاز نداشته باشیم. اگر فکر می‌کنید در جنگ ایمان به نصیحت روزانه احتیاج ندارید، احتمالاً، دلتان به فریب گناه گرفتار شده است.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع