صفحه اصلی


ترویج خدمت انجیل محور برای نسل آینده

موعظه منتخب

با پول خود خدا را جلال دهید

دل شما در پی چیزی می‌رود که برایتان عزیز است و خدا می‌خواهد دل شما در پی خدا رود. این دلیلی است که چرا باید در پی گنجینه اندوختن در آسمان باشیم، گنجینه‌ای که هرگز از بین نمی‌رود: «زیرا جایی که خزانۀ شما است دل شما نیز در آنجا می‌باشد.» اگر گنجینۀ شما در آسمان نزد خدا است، دل شما هم در آنجا خواهد بود.

بیشتر بخوانید

گزیدۀ منابع